Mandala

jika bumi menyimpan perjuangan dalam kehidupan
biarkan langit menyimpan kedamaian dalam kematian

Daftar Isi


© Ahmad Yulden Erwin. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.