Api

Api
Itu
Dari
Hatiku?

Api itu ada,
Lihatlah aku,
Kini aku:
Menyala.

Api ini:
Sunyi.
Api ini:
D
I
R
I
!

Daftar Isi


© Ahmad Yulden Erwin. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.