SUGESTI JARAK

Ruang
     dalam
Sebutir debu

Debu
     dalam
Sebutir waktu

Waktu
     dalam
Sebutir aku

Ini,
     Kini,
          Di sini,
Dunia berjalan dalam kakiku!

Daftar Isi


© Ahmad Yulden Erwin. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.