Di antara Langkah

Melepas pandang senja surutkan sinar
Dari kejauhan tak terbilang pandangan mata
Pelarian diri dari kejauhan akan kepastian diri
Seakan mengejar dalam keringat berpelu

Rasa haru menggetarkan sukma mencoba berontak dalam jiwa
Terpusat pada pikiran mata hati, mencari penantian langkah yang pasti
Maju atau teruskan langkah itu atau mundur
Berdiam diri menghancurkan langkah sendiri

Menghapus semau keraguan, menerjang malam pekat
meyongsong matahari terbit
Jangan surutakan langkah kebenaran, coba satukan dalam hati
Sinar-sinar kejauhan mendekati langkah yang pasti itu

Jakarta 4 agsts 1997

Daftar Isi


© Ayar Adsa N.H.. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.