Demokrasi Pancasilsila

Kematian demokrasi rakyat
Silsila keluarga di agungkan
Anakku kujadikan pengusaha, tanpa ragu memakan uang rakyat
Anakku menjadi menteri tanpa ada rasa malu

Tiadalah orang selain aku
Aku penguasa dari berjuta penderitaan rakyat, juga dari penderitaan
seluruh makhluk hidup dari kebakaran hutan-hutan
Aku telah lanjut dalam usia tapi begitu perkasa untuk sengsarakan rakyat
Aku telah memainkan semua tokoh dalam segala lakon pewayangan

Dunia melukiskan kisah dan kesan, kematian hati penguasa kematian bagi seluruh negeri
Muka tersenyum mengobarkan kemunafikan dari seorang pemimpin
Tiada bijak dalam tindak, hanya kehendak dalam nafsu mengobarkan duka
Revolusi kata-kata mati yang mengerikan untuk menghentikan segala tindakmu

JKT 12 Mei 1998

Daftar Isi


© Ayar Adsa N.H.. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.