Suara Seorang Aktivis

DE VIDE ET IMPERA
Adu domba mencari kambing hitam,
Demokrasi jadi tragis mengenang kudeta-kedeta belahan dunia
Suara hati tidak akan mati oleh belenggu penguasa, kami mati tidak untuk
Kematian demokrasi

Tongkat perjuangan menanti pada kawan-kawan kami
Perubahan dan pelaksanaan kami nantikan,
Bukan dialog pada masa raja-raja zaman kolonial
Perundingan damai jadi bukti kelicikan penguasa kompeni di tanah air ini

Kami indikasi suara rakyat
Banyak teman kami diculik dari kebebasan, tipu daya pada kami yang tak berdaya
Kelak nanti kau penguasa nepotis akan mendapat balas jasa dari dosa-dosamu
Kami mahasiswa telah dijadikan propaganda untuk aksi anarki
Padahal kami hanya punya nurani dan hati, sedangkan kau penguasa
Punya tangan berjuta-juta siluman manusia tanpa dosa dan tak punya hati
Penguasa yang keji tiada peri dalam dunia, hanya kata manis menjanjikan kematian seluruh negeri

JKT 12 mei 1998

Daftar Isi


© Ayar Adsa N.H.. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.