Orde Kehancuran Suharto

Kami terpinggirkan bukan untuk selamanya
Kau berkuasa bukan untuk selamanya
Kau tertawa, kami menangis
Kau adalah penguasa yang haus dan nepotis

Soeharto bapak pembangunan orde kehancuran
Kau bangun tahta berlantai emas harta negara dan rakyat
kau atapi dengan tonggak-tonggak ketamakan
Anak,kakak,adik dan saudaramu jadikan bangsa ini parasit keringat rakyat

Kekuasaan ada batasnya
Untuk akhir hidup dibumi kau tanggung dineraka
Keturunanmu dijadikan sampah-sampah reformasi
Untuk bangsa ini, kehancuranmu kami nanti

JKT 12 Mei 1998

Daftar Isi


© Ayar Adsa N.H.. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.