Riak Hidup

Kami pergi dari kejauhan
Kami datang mencari hidup yang hidup
Dan datanglah masa itu pada kami
Yang akan menggilas dalam terkaman pada kaki-kaki yang rapuh dan tiada daya

Sekejab saja masa krisis menguapkan air sari kemakmuran semu
Semudah hidup dalam angan, tak semudah hidup dalam nyata
Dan semua persakitan yang akan dijalani bersama
Pada hidup yang terus mengalir jalarkan semua asa
Kepada sakit yang akan terus pada akhir masa derita

Hujan yang biasanya dirindukan seluruh negeri, untuk segari bumi
untuk tumbuhkan jalan hidup bagi manusia
Kini amarah langit tertumpah pada bumi,
menghiasi segala riak yang menandakan
segala hidup menyembunyi laku dan nafsu
Merangkailah semua kisah dengan sentuhan halus kasar
Dengan senyuman manis dan pahit dan terus melilit

2 okt 1996

Daftar Isi


© Ayar Adsa N.H.. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.